Jump to content

Fade Network

Noteikumi
Informācija
  • Fade Network
  • Servera adrese RP.FADE.LV:7777

Recommended Posts

[Paraugs] Pieteikumam par nelegālās organizācijas līderi.

In Character sadaļa.


Personas dati:

Vārds:

Uzvārds:

Dzimums:

Tautība:


Biogrāfija:

Out Of Character sadaļa.

Prasības:

Vismaz četrpadsmit gadu: +


Ne vairāk kā viens brīdinājuma punkts forumā: +


Nekādu pārkāpumu ne serverī, ne forumā pēdējā mēneša laikā: +


Vārds: Markuss


Vecums: 16


Organizācija, uz kuru dodies: Ballas Gang


Kāpēc mums tevi ir jāpieņem? (Vismaz 30 vārdi): Nu mēģinātu pacelt visu ls, vai ir tikai violets un tā..  darītu visu bandas labā, pieņemtu biedrus un tā tālāk


Ko tu darīsi organizācijā, ja tevi pieņems? (Vismaz 50 vārdi): Aktīvi pavadīšu karojot, ja būs bandas ar ko karot, un tā, kā arī ņemsu biedrus, un taisīšu ieročus bandas labā un ko citu... nav īsti daudz ko rakstīt tādēļ maz..

RolePlay:

 

Darbības nosaukums:

Komandu skaits:

 

1. /do Pretim Rikijam atrastos maz galdiņš, uz kura atrastos ierocis "DEAGLE" kurš nebūtu pielādēts.

2. /me Ar labas rokas palidzibu, sniedzas pēc ieroča, pēc ka to satver un ar labas rokas palīdzību virsa to uz sevi.

3. /do Ierocis atrastos labajā rokā satvērts un būtu pavirzīts uz sevi.

4. /do uz galdiņa uz kura atradās ierocis, blakus ieroča atrašanās vietai, būtu patronas.

5. /me ar kreisās rokas palīdzību sniedzas pēc ieroča ložu magazīna, pēc kā to satver

6. /try mēģinātu satvērt ieroča ložu magazīnu. (Veiksmīgi)

7. /do Ložu magazīns tiktu satvērts kreisajā rokā.

8. /me ar kreisās rokas palīdzību virsa ieroča ložu magazīnu uz ieroča ložu magazīna ielikšanas vietas

9. /me ar kreisās rokas palīdzību ātri ieliek ložu magazīnu iekšā ierocī

10. /try mēģina ātri ielikt ložu magazīnu ieroci (Veiksmīgi)

11. /do ložu magazīns būtu ielikts ieroci, pēc kā ierocis būtu pārlādēts ar septiņām lodēm

12. /do ieroča drošinātājs būtu [ON]

13. /me ar kreisās rokas divu pirkstu palīdzību uspieš drošinātāja pogu

14. /try mēģinātu uzspiest drošinātāja pogu. (Veisksmīgi)

15. /do Ieroča drošinātājs būtu [OFF] pēc kā varētu tagad šaut, bez brīdinājumiem.

16. /do aiz Rikija būtu busiņš un busiņā iekšā atrastos divi maisi, kuri būtu tukši

17. /do pie busiņa stāvētu viens cilvēks Rikija draugs 

18. /me Ar abu kāju palīdzību piejiet pie drauga

19. Nu braucam? *Nopietni*

20.. *Rikija Draugs* Braucam.

21. /me ar abu kāju palīdzību aiziet uz busa otru pusi, vai spētu iekāpt mašīna un braukt uz rūdas kaudzi.

22. /do būtu piegājis pie busiņa šofera durvīm

23. /do māksts būtu vaļā

24. /me ar kreisas rokas īkšķi izslēdz drošinātāju, pēc kā ieroci ieliek mākstī

25. /do ierocis atrastos mākstī ar drošinātāju [OFF]

26. /me ar labās rokas palīdzību sniedzas pēc šofera durvju roktura, pēc kā to mēģinātu satvēŗt

27. /try mēģina ar labās rokas palīdzību satvērt šofera durvja rokturi.(Veiksmīgi)

28. /do busiņa durvju rokturis tiktu satvērts

29. /me ar labās rokas kustību parauj rokturi, pēc kā attaisa durvis

30. /do durvis tiktu attaisītas

31. /me ar visu ķermeņa palīdzību iesēžas iekšā busā, pēc kā ar kreisās rokas palīdzību sniedzas pēc durvju roktura, pēc kā to satver

32. /do durvju rokturs tiktu satverts

33. /me ar kreisas rokas palidzibu satverto rokturi rauj uz sevi, pēc kā durvis aizvērtos

34. /do busiņa durvis tiktu aizvērtas un Rikijs sēdētu iekšā busiņā ar draugu.

35. /do Busiņa atslēgas būtu jau iekšā aizdedzē 

36. /me ar labās rokas palīdzibu pagriež atslēgas, pēc kā mašīna sāk darboties

37. /do mašīna sāktu darboties

38. /me ar labās rokas kustību ieliek pirmajā atrumā, pēc kā lēnām dodas uz rudās kaudzi.

39. /me ar kreisās kājas palīdzību turot pedāli un ar kreisās rokas palīdzību vada stūŗi, pēc kā izbraucot āra ieliek ar labās rokas palīdzību otrajā ātrumā, un dotos uz rūdas kaudzi.

40. /do Rikijs ar savu draugu būtu atbraukuši uz rūdas kaudzi.

41. /me ar kreisās rokas palīdzību satver busiņa durvja rokturi, pēc kā attaisa durvis

42. /do busiņa durvis būtu ataisītas vaļā

43.  /me ar visu kermeņa palīdzību iskāpj no busiņa ārā, pēc ka ar abu acu palīdzibu apluko visu teritoriju, vai nav kas redz ko Rikijs ar draugu dara

44. /do Būtu aplūkojis visu teritoriju, pēc kā nekas nebūtu redzams tikai, pretim busiņam būtu rūdas kaudze.

45. Viss ir tīrs. 

46. *draugs* jā, tā viss maz izskatās neko nemanīju. 

47. /me ar visu ķermeņa palīdzību iet uz busiņa bagāžnieku, pēc kā nostājas pretim bagāžniekam

48. /me ar abu roku kustību satver bagāžnieka durvju rokturus, pēc kā parauj uz sevi un durvis atvērtos

49. /do busiņa bagāžnieka durvis abas tiktu atvērtas.

50. /do busiņā atrastos divi maisi lielie

51. /me ar abu roku palīdzibu sniedzas pēc maisiem, un pēc kā tos satver un izvelk abus āra

52. /do maisi tiktu satverti un būtu no busiņa laukā

53. /me ar abu roku palidzību padod draugam vienu maisu, pēc kā viņš to satver

54. /me ar abu roku palīdzību satver labāja roka maisu, pēc ka iet uz rūdas kaudzi

55. /do būtu pretim rūdas kaudzei.

56. /me ar kreisas rokas palīdzību ātri sabāž rūdu maisā, pēc kā to neš, uz bagāžnieku un to ieliek busa

57. /do draugs jau būtu ieliecis maisu ar rūdu iekšā

58. /me ar abu roku palīdzību satver busiņa abu durvju rokturus, pec ka to aiztaisa

59. /do busiņa durvis tiktu aizvērtas

60. /me ar abu kāju palīdzību iet atpakaļ uz busiņa šofera durvīm, pēc ka ar labās rokas kustību tās satver un rauj uz sevi

61. /do būtu parāvis uz sevi, pēc kā durvis attaisās

62. /me ar visu ķermeņa palīdzību iesēšas iekšā busiņā, pēc kā ar kreisās rokas palīdzību satver durvju rokturi, un virsa uz sevi 

63. /do durvis tiktu aizvērtas

64. /do mašīna būtu atstāta pielaista

65. /me ar labās rokas kustību ieslēdz uz reversu, pec kā ar kreisās kājas gāzes pedāļa spiešanu  pabrauc uz atpakaļu vai spētu braukt prom

66. /do būtu pabraucis uz atpakaļu

67. /me ar labās rokas kustību ieslēdz pirmajā atrumā, pēc kā lēnām dodas uz savu sporta klubu

68. /do lēnām brauktu uz sporta klubu

69. /do Rikijs ar savu draugu būtu atbraukuši uz sporta klubu

70. /me ar labās rokas palīdzibu parauj uz atpakaļu atslēgas, pēc kā mašīna beidz darboties.

71. /me ar kreisās rokas palīdzību satver durvju rokturi, pēc kā rauj uz priekšu durvis, un durvis tiktu attaisitas

72. /do durvis būtu vāļā

73. /me ar visu ķermeņa palīdzību izskapj ārā no busa, pēc kā ar kreisās rokas palīdzibu aizscērt durvis busiņam

74. /do būtu izskāpis, un durvis busiņa būtu ciet.

75. Nu tā mēs esam to paveikuši, vai pagaidām viņa paliek mašīna, vēlāk izņēmsim ārā

76. *Draugs* Labi, tad es dodos.

77. Labi, paldies!

78. /do redzams kad draugs dodas prom

79. /me ar abu kāju palīdzību dodas uz sporta kluba ieeju, pēc kā ar labās rokas kūstibu satver rokturi, un atver durvis

80. /do durvis butu atvertas

81. /me ar abu kāju palīdzību dodas iekšā sporta kluba telpās, un dara tālāk savas lietas.

82. /do Rikijs būtu sava sporta kluba telpās.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aizpildi IC sadaļu. To vari izdarīt vēl pirms serveris ir atvēries.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×